Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

de praktijk

CST - CranioSacraal Therapie (Upledger)

Therapeutische methode van ontspanning van het craniosacrale systeem en het bindweefsel-systeem, via de structuur-functie-bewegingsrelatie, waarbij de eenheid van lichaam en geest wordt beschouwd.

Door de stroom van hersenvocht en alle vloeistoffen in het lichaam te harmoniseren, ondersteunt de behandelaar in craniosacrale therapie de patiënt naar zelfgenezing.

Wanneer het lichaam fysieke en / of emotionele schokken behoudt, helpen de handmatige en verbale technieken van craniosacraal therapie deze engrammen te elimineren.

 


ENERGETISCHE PSYCHOTHERAPIE - Psychotherapie op basis van spiegelneuronen en empathie,

Bevrijding van het gevoel (vilt) door de tonisch-emotionele dialoog (door Dr. J Lerminiaux)

Het therapeutische werk bestaat erin,  vanuit de 'manier van in de wereld zijn' van de patiënt, terug te gaan, verdieping na verdieping, tot zijn fundamentele gevoel. Vanuit dit fundamentele gevoel kan de patiënt vervolgens zijn persoonlijke waarneming van de wereld wijzigen of zelfs omkeren naar zijn lichamelijke wortels.

 


INTEGRATIE VAN PRIMITIEVE REFLEXEN

en POSTURALE REFLEXEN

Tijdens onze ontwikkeling moeten verbindingen tussen de verschillende delen tot stand worden gebracht: het is dankzij de reflexbewegingen van het lichaam dat de zenuwvezels zich kunnen ontwikkelen en ze een netwerk van communicatie tussen alle delen van het zenuwstelsel kunnen vormen.

Deze reflexbewegingen van het kind zullen de spier-tonus versterken die nodig is voor zijn motorische ontwikkeling, en hem een posturale, intellectuele beschikbaarheid en een staat van interne veiligheid verchaffen.

Kinderen of volwassenen met leer- en / of relationele problemen vertonen meestal zwakke of nog actieve reflexen.

Het gaat er dus om om door het lichaam de betrokken reflexen te ontwikkelen of te integreren.