Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

wie ben ik?

FullSizeRender.jpg

wie ben ik?

Na een paar jaar de aandacht te leggen op de externe beweging, oa. door dansvoorstellingen in het licht te brengen, heeft mijn aandacht zich meer en meer naar de beweging zelf georienteerd.

De beweging is het leven en het leven is beweging.

De innerlijke verkenning is onvermijdelijk geworden.

Verschillende trainingen zoals die van de CST, energetische psychotherapie en het werk rond primitieve reflexen hebben dit essentiële onderzoek gestructureerd, evenals de leer met Nathalie Delay en Eric Baret.

Gevoed door dit, verwelkom ik je voor een globale therapeutische begeleiding die verschillende gebieden van luisteren integreert: somatisch (lichaam), energetisch en emotioneel waaruit een welzijn, een diepe ontspanning, een erkende helderheid en een terugkeer naar zichzelf  kan voortvloeien.